Google Translate

Ochrana súkromia

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

Spoločnosť COMINTERIER s.r.o. všetky údaje získané od zákazníkov užíva výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám.

Výnimku predstavujú externý prepravné spoločnosti, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá spoločnosť COMINTERIÉR s.r.o. s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov.

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a uschovávaním jeho osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou na email  obchod@vsetkododomu.sk  Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.vsetkododomu.sk v časti Profil (po prihlásení).